Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 odbyło się 22 czerwca w trzech turach. Klasy 0 – 3 uroczystość rozpoczęły o godzinie 9.15, a poprowadziła ją pani Agnieszka Zdrojkowska. O godzinie 10.30 odbyło się zakończenie roku klas 4 – 5, poprowadzone przez panią Monikę Wasilewską, a o 11.30 było zakończenie roku klas 6 – 7, prowadzone przez panią Ewę Stankiewicz.

Pani dyrektor szkoły – Halina Hapunik serdecznie przywitała wszystkich przybyłych: panie wicedyrektor, przedstawicielki Rady Rodziców, gości, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i  uczniów.  Podziękowała wszystkim zebranym, za trud pracy włożony w sprawne funkcjonowanie placówki. Następnie przypomniała, o istotnych wydarzeniach minionego roku szkolnego, związanych z reformą oświaty oraz przypomniała uczniom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w czasie wakacji. Szczególnie serdecznie pożegnaliśmy nauczycielki, które w tym roku szkolnym zakończyły swoją pracę i odeszły na emeryturę.

Później odbyło się wręczenie nagród uczniom, którzy uzyskali średnią powyżej 5,0, wzorowe zachowanie i uzyskali tytuł Prymusa Szkoły. Wyróżnieni zostali również uczniowie, którzy uzyskali 100% frekwencję, a także laureaci konkursów ogólnopolskich oraz zwycięzcy turniejów sportowych. Na szczególne uznanie zasłużyli członkowie Chóru Szkolnego, pod batutą pani Jolanty Drużyńskiej, którzy w tym roku szkolnym zyskali wiele nagród.

Około godziny 12.00 pani Monika Manaches przeprowadziła uroczystą zmianę członków pocztu sztandarowego szkoły oraz podziękowała za dotychczas pełnione obowiązki poprzednikom.

Po oficjalnych uroczystościach na sali gimnastycznej, uczniowie poszczególnych klas spotkali się ze swoimi wychowawcami w salach lekcyjnych i odebrali świadectwa. Tam nastąpiły podziękowania i wzruszające pożegnania – ale na krótko, bo już za dwa miesiące znów zadzwoni dzwonek!