Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego

Ogłoszenia bieżące - obrazek wyróżniający

20 czerwca 2018r odbędzie się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego w ramach projektu „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”.

W tym dniu do naszej szkoły przybędzie Edukator, p. Anna Krawczuk, który przeprowadzi dla uczniów warsztaty i apel na temat cyberbezpieczeństwa. Ponadto dzieci wraz z nauczycielami obejrzą filmy edukacyjne na temat bezpieczeństwa cyfrowego, wykonają prace plastyczne, a uczniowie klas IV – VII przygotują plakaty z zasadami, które staną się podstawą do utworzenia „Szkolnych Zasad Bezpieczeństwa w Internecie”. W tym dniu, na apelu, zostaną podsumowane wyniki konkursów różnego typu, dotyczące bezpieczeństwa cyfrowego.

  • Klasy 0 przychodzą do szkoły w godz. 7.30 – 12.30
  • Klasy I – III w godz. 8.00 – 11.00
  • Klasy IV – VII w godz. 10.00 – 13.00

Świetlica pracuje normalnie.