Rozliczenie stypendium szkolnego

Ogłoszenia bieżące - obrazek wyróżniający

Rozliczenia stypendium szkolnego należy dokonać do 13 czerwca w pokoju nr 12. Proszę o dostarczanie faktur.