Odpisy obiadowe

Obrazek wyróżniający - stołówka

Odpisy obiadowe za nieobecności w czerwcu można zgłaszać najpóźniej do 13 czerwca.