Sukces Szkolnego Chóru!

Ogromna radość!!! 18 maja 2018r. w Kościele pw. Św. Makymiliana Kolbego w Białymstoku odbył się Konkurs chórów regionów podlaskiego i warmińsko – mazurskiego, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Rozwoju Chórów  Szkolnych „Śpiewająca Polska”. Nasi cudowni młodzi artyści wyśpiewali  ZŁOTE PASMO.