Sukces Szkolnego Chóru!

Ogromna radość!!!  18 maja 2018r. w Kościele pw. Św. Makymiliana Kolbego w Białymstoku odbył się Konkurs chórów regionów podlaskiego i warmińsko – mazurskiego , które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Rozwoju Chórów  Szkolnych „ Śpiewająca Polska”.  Nasi  cudowni młodzi artyści wyśpiewali  ZŁOTE PASMO .