Lekcja edukacyjna o płazach w klasie 6d i 6e

Dnia 15 maja 2018r. klasy 6d i 6e uczestniczyły w bardzo ciekawej lekcji przyrodniczej pt.” Przegląd wybranych gatunków płazów”

Lekcje poprowadziła pani M. Giedrewicz  w ramach akcji edukacyjnej poświęconej biologii i ekologii płazów organizowanej przez Urząd Miejski w Białymstoku.

Uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawostek  o  płazach, przypomnieli też sobie wiadomości, które zdobyli wcześniej na lekcjach przyrody w szkole. Poznali gatunki płazów żyjących w Polsce.

Mogliśmy też posłuchać odgłosów godowych kilku płazów m.in. żaby śmieszki, kumaka nizinnego, rzekotki drzewnej i żaby zielonej. Dowiedzieliśmy się też o akcji czynnej ochrony płazów organizowanej w Białymstoku  zatytułowanej „Akcja płotki.”

Czy wiecie, że na wiosnę ustawiane są  na Dojlidach płotki, obok których wkopuje się pojemniki, aby w nie wpadały żaby? Następnie przenosi się je w bezpieczne miejsce i wypuszcza.

Autor: Edyta Wróbel