Zebrania z rodzicami i konsultacje z nauczycielami

Obrazek wyróżniający - zebrania z rodzicami

Szanowni Rodzice,

W najbliższy wtorek 15.05.2018r. odbędą się krótkie spotkania z wychowawcami klas i konsultacje indywidualne poszczególnych nauczycieli z rodzicami.

Wychowawcy zapoznają rodziców z grożącymi ocenami niedostatecznymi z poszczególnych przedmiotów i nagannymi ocenami zachowania.

klasy IV – VII  godz. 16:30 – 18:00

klasy I – II  godz. 17.00 – 18:00

UWAGA! –  klasy III – dzień i termin zebrania ustala indywidualnie wychowawca klasy