Warsztaty edukacyjne „Między zabawą, a zdrowiem II edycja”

Zdrowe kieszonkowe klasa 3c

17 kwietnia odbyły się w naszej klasie warsztaty edukacyjne „Między zabawą, a zdrowiem II edycja” – zajęcia z zakresu zdrowego odżywiania się. Celem warsztatów było budowanie świadomości uczniów w zakresie zdrowego odżywiania i kształtowanie odpowiednich nawyków żywieniowych.
M. Kuźmicka