Obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczciliśmy w naszej szkole w szczególny sposób. 27 kwietnia, o godzinie 10.45 odbył się uroczysty apel, skierowany do klas IV – VII. Pan Łukasz Komosa wraz z uczniami z klasy IV d przygotował inscenizację upamiętniającą wydarzenia tamtych czasów. Uczniowie wcielili się w role postaci historycznych. Mogliśmy zobaczyć, jak na scenie wypowiada się sam król Stanisław August Poniatowski, zwolennicy oraz przeciwnicy uchwalenia konstytucji. Chór szkolny pod kierunkiem pani Jolanty  Drużyńskiej zaśpiewał utwór „Uwierz Polsko”. Pan Łukasz Komosa wyjaśnił przybyłym rolę ustawy regulującej ustój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Przypomniał, że była to pierwsza w Europie i druga na świecie nowoczesna, spisana konstytucja.

Natomiast o godzinie 11.50 uroczystą akademię, skierowaną do klas 0 – III przygotowały panie: Małgorzata Kuźmicka i Elżbieta Nowik. Uczniowie z klas III c i III g zapoznali swoich kolegów i koleżanki z tak odległą historią w prosty i zrozumiały sposób. Wyjaśnili, dlaczego dzień 3 maja jest dniem wolnym od pracy. Podróż w czasie do roku 1791 sprawiła, że uczniowie byli świadkami wypowiedzi króla i uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Następnie dzieci odśpiewały „Mazurek Trzeciego Maja”. Później została wyjaśniona rola konstytucji i uczniowie zaśpiewali pieśń patriotyczną „Ukochany kraj”. Niezwykłe było wystąpienie samego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który dawał przestrogi młodszym pokoleniom, jak należy szanować swoją ojczyznę. Uroczystość zwieńczyło wspólne odtańczenie poloneza.

Na zakończenie uroczystości pani dyrektor szkoły Halina Hapunik podziękowała wszystkim nauczycielom i uczniom za przygotowanie akademii. W sposób szczególny zwróciła się do uczniów, by w czasie wolnych dni pamiętali o historycznych wydarzeniach, które kształtowały losy naszego kraju.