Miejski Konkurs Plastyczny „Nieważne, Ile Masz Lat, Wyobraź Sobie Biało – Czerwony Świat!”

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku
ul. Palmowa 28
tel. (85) 6534378 wew. 17
serdecznie zaprasza do udziału w
Miejskim Konkursie Plastycznym Pod Hasłem:
„Nieważne, Ile Masz Lat, Wyobraź Sobie Biało – Czerwony Świat!”

Witajcie w biało – czerwonym świecie!
Drugiego takiego nie znajdziecie!
Wymyśl, co chcesz!
Mogą to być:
symbole narodowe, pejzaże, martwa natura, rośliny, postaci, zwierzaki…
Wykorzystaj farby, pastele, plastelinę, wycinanki, korektor, fakturowany papier lub mazaki, aby powstał obraz nie byle jaki.
Użyj tylko dwóch barw: CZERWONĄ I BIAŁĄ.
Gwarantujemy, że zrobisz pracę doskonałą!
Technika dowolna, format A-4.
Wykorzystaj wyobraźnię, własne pomysły i różne bajery.
Taki obrazek wykonaj sam
i do świetlicy przy Szkole Nr 47,
do 10 maja dostarcz nam!
Uwaga! Chłopcy i dziewczynki!
Czekają na Was nagrody oraz wspaniałe upominki!

Organizatorzy:
Izabela Zahorska-Wicher, Eliza Kikolska-Wróbel

 

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko) …………………………………………………………………………… w Miejskim Konkursie Plastycznym, pod hasłem: „Nieważne, ile masz lat, wyobraź sobie biało-czerwony świat”, organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Palmowej 28.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz publikacji wyników konkursu na stronach internetowych organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z. 2016r. poz. 922). Jestem świadomy, że podanie danych osobowych mojego dziecka jest dobrowolne i w każdej chwili mam prawo do ich wglądu oraz poprawiania treści. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji konkursu. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 47, a odbiorcami – uczniowie, rodzice uczniów w/w szkoły oraz uczestnicy konkursu i ich rodzice.

……………………………………
miejscowość, data

 

………………………………………………………
podpis rodzica (opiekuna prawnego)