Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Ogłoszenia bieżące - obrazek wyróżniający

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku przypomina, że dni 30 kwietnia (poniedziałek) 2018r., 2 maja (środa) oraz 4 maja (piątek)dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych.

W tym czasie w szkole będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze w świetlicy dla chętnych uczniów w godz. 7.30-16.30. Prosimy zgłaszać zapotrzebowanie na opiekę u wychowawców klas.