Zajęcia czytelnicze uczniów klas I

W dn. 20.02; 1.03; 2.03; 15.03; 10.04.2018 r. w bibliotece szkolnej uczniowie klas I uczestniczyli w zajęciach czytelniczych. Dzieci obejrzały pomieszczenia biblioteki- wypożyczalnię, czytelnię, zgromadzone w nich zbiory, stałe i czasowe ekspozycje oraz wystawy. Poznały regulaminy i szczegółowo zasady poszanowania książek.

Alina Borowska