„Młody badacz – sprawdzamy nasze zmysły” – zajęcia integrujące klas 3 F i 4 F

Młody badacz – sprawdzamy nasze zmysły

26 marca 2018 roku, klasy 3F i 4F przeprowadziły zajęcia integrujące zespoły klasowe pod tytułem „Młody badacz – sprawdzamy nasze zmysły”.

W trakcie zajęć uczniowie klasy 4F zaprezentowali zestaw wcześniej przygotowanych doświadczeń. Zadaniem uczniów było sprawdzenie działania zmysłów: równowagi, dotyku, smaku oraz zbadanie pojemności płuc. Uczniowie każdy eksperyment poprzedzali opisem, jak należy wykonać doświadczenie.

W realizacji zadania niezbędny był udział młodszych kolegów z klasy 3F – uczniowie bardzo chętnie angażowali się do doświadczeń poddając się badaniu swoich zmysłów. Z zaciekawieniem wspólnie z czwartoklasistami wyciągali i formułowali wnioski.

Na zakończenie zajęć odbyło się praktyczne sprawdzenie zmysłu smaku poprzez degustację pysznych i zdrowych kanapek przygotowanych na wcześniejszej lekcji przez młodszych kolegów z 3F.

Zajęcia „Młody badacz – sprawdzamy nasze zmysły” okazały się świetną ale pouczającą zabawą. Pozwoliły na wymianę doświadczeń i bliższe poznanie się między uczniami różnych roczników. Pokazały, że lekcja przyrody nie jest nudna, pozwala na aktywną naukę o otaczającym ucznia świecie korzystając z prostych pomocy naukowych.

 

Wychowawcy klas:

Kl. 3 F – Anna Tomczyk

Kl. 4 F – Irena Kamińska