Miejski Konkurs Plastyczny „Ja i moja rodzina każdego dnia”

Regulamin VI Edycji Miejskiego Konkursu Plastycznego dla klas 0-III
„Ja i moja rodzina każdego dnia”

 1. Cele konkursu:
  • wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną
  • kultywowanie wartości rodziny jako najważniejszej komórki w rozwoju i wychowaniu człowieka
  • samodzielnie projektowanie i wykonanie pracy plastycznej na określony temat
  • rozbudzenie i prezentacja zdolności i umiejętności uczniów
 2. Zasady uczestnictwa
  • Konkurs jest adresowany do uczniów klas I – III Szkół Podstawowych Miasta Białegostoku oraz oddziałów kl. „0”
  • Data nadsyłania prac – 11.05.2018r.
 3. Kryteria oceny
  • Komisja konkursowa dokona oceny prac konkursowych oraz przyzna nagrody w kategoriach:
   • klasy 0 – I
   • klasy II – III
  • Przy ocenie prac plastycznych będzie brała pod uwagę:
   • samodzielność wykonania,
   • estetykę pracy,
   • pomysłowość,
   • twórcze podejście do tematu.

Organizatorzy konkursu:
Anna Biryło
Bella Khunkerova
Jolanta Emiljańczyk