Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Obrazek wyróżniający - kalendarz szkolny

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku przypomina, że dzień 9 kwietnia (poniedziałek) 2018r. jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. W tym czasie w szkole będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze w świetlicy dla chętnych uczniów w godz. 7.30-16.30. Prosimy zgłaszać zapotrzebowanie na opiekę u wychowawców klas.