Międzyszkolny Konkurs Plastyczny – „AUTYZM TO NIEBIESKI ŚWIAT WOKÓŁ NAS”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału

w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym pod tytułem:

 

„AUTYZM TO NIEBIESKI ŚWIAT WOKÓŁ NAS”

Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 47 w Białymstoku – Zespół Terapeutów

Cele konkursu:

 • Solidaryzowanie się z osobami z autyzmem w związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Świadomości Autyzmu, który obchodzimy dn.02.04.2018r.
 • Zainteresowanie dzieci tematyką akcji „Polska na niebiesko”
 • Uwrażliwienie dzieci na potrzeby rówieśników z autyzmem
 • Rozwijanie wyobraźni twórczej i ekspresji plastycznej

Warunki uczestnictwa:

 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych
 • Technika i forma prac – dowolna
 • Prace należy dostarczyć na adres organizatora do dn. 16.04.2018r. (sala 07B- Helena Wasiluk, sala 06- Joanna Jaroma lub 302- Magdalena Zimińska )
 • Każda praca powinna posiadać dołączony opis: imię i nazwisko autora, wiek, nazwę i adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela
 • Prace przechodzą na własność organizatora

Kryteria oceny:

 • Komisja konkursowa przy ocenie będzie brała pod uwagę pomysłowość, estetykę oraz oryginalność
 • Nagrody i wyróżnienia przyzna Komisja Konkursowa powołana przez organizatora – Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dn.18.04.2018r. – Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie.

W związku z organizacją konkursu: „Autyzm to niebieski świat wokół nas” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikacji wyników konkursu mojego dziecka ……………………………………………… na stronach internetowych organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z. 2016r. poz. 922). Jestem świadomy, że podanie danych osobowych mojego dziecka jest dobrowolne i w każdej chwili mam prawo do wglądu ich treści oraz ich poprawiania, a dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji konkursu. Administratorem danych osobowych jest dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Palmowej 28. Odbiorcami danych osobowych są uczniowie, rodzice uczniów SP47 oraz inni uczestnicy konkursu i ich rodzice.

……………………………………………………

podpis rodzica (opiekuna prawnego)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!!