Szkolny konkurs plastyczny dla kl. 0-3 : „Plakat reklamowy zachęcający do picia mleka”

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY DLA KL.0-III -„PLAKAT REKLAMOWY ZACHĘCAJĄCY DO PICIA MLEKA.”

Cele:

1.Zachęcanie dzieci do codziennego spożywania mleka.
2.Znaczenie picia mleka dla prawidłowego rozwoju dziecka.
3.Rozwijanie u dzieci wyobraźni plastycznej i zdolności manualnych.

Warunki konkursu:

1. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej w formie plakatu zachęcającej do codziennego spożywania mleka.
2. Praca może być wykonana dowolną techniką, w formacie nie większym niż A3.
3. Plakat powinien zawierać następujące elementy: hasło (informacja, zachęta), kolory, obrazki, formę (papier).
4. Każda praca powinna być podpisana: imię i nazwisko ucznia ,klasa oraz imię i nazwisko nauczyciela.
5. Prace należy składać do 12.04.2018r. (do sali 108)
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dn.17.04.2018r.
Prace zostaną ocenione przez komisją powołaną przez organizatorów. Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Organizatorzy:
Anna Tomczyk, Elżbieta Ławreszuk