Prelekcja „Białystok odzyskanie Niepodległości, 19 lutego 1919 r.”

W dn. 28.02.2018 r. zainteresowani uczniowie wzięli udział w prelekcji nt. „Białystok-odzyskanie Niepodległości, 19 lutego 1919 r.” przeprowadzonej przez Magdalenę Dzienis-Todorczuk pracownika Oddziału Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku. Wykład odbył się w Filii nr 9 Książnicy Podlaskiej w Białymstoku.

Alina Borowska