Szkolny konkurs plastyczny „All About Ireland”

Konkurs polega na wykonaniu plakatu o Irlandii lub Irlandii Północnej z ilustracjami przedstawiającymi symbole, postacie, zabytki, znane miejsca itp. związane z Irlandią oraz krótkim opisem w języku angielskim. Plakat należy wykonać samodzielnie w dowolnym formacie i wykorzystując dowolną technikę wykonania. Plakat powinien być podpisany oraz zawierać informację o klasie uczestnika konkursu. Pracę konkursową należy złożyć do 10 marca do swojego nauczyciela języka angielskiego lub przekazać bezpośrednio organizatorowi konkursu pani Ewie Leonowicz.

Ewa Leonowicz