Warsztaty historyczno- fotograficzne

W grudniu odbyły się warsztaty, w których uczestnicy koła historycznego, na podstawie fotografii sprzed 100 lat, odnajdywali współczesne lokalizacje oraz miejsca w których stał fotograf 100 lat wcześniej. Byliśmy w pałacowych ogrodach, odwiedziliśmy psa Kawelina, staliśmy w miejscu w którym 100 lat wcześniej 42 pułk piechoty witał Marszałka.

Obecnie uczymy się łączenia zdjęć dawnych z współczesnymi za pomocą zaawansowanych programów graficznych. Efekty będą niebawem.

Organizator: Łukasz Komosa