Obiady na miesiąc luty

Obrazek wyróżniający - stołówka

Obiady na LUTY 2018 – kwota 54 zł – wpłaty na konto bankowe szkoły
nr 92 1240 2890 1111 0010 3568 1569 (w tytule wpłaty podać obowiązkowo imię i nazwisko dziecka oraz klasę)

(wpłata na koncie szkoły powinna pojawić się najpóźniej ostatniego dnia roboczego poprzedzającego miesiąc żywieniowy)

lub w kasie szkoły (p. nr 12) w dniach:

  • 18.01.18 r.(czwartek) – 7.30 – 14.00
  • 19.01.18 r.(piątek) – 7.30 – 15.00
  • 30.01.18 r.(wtorek) – 7.30 – 14.00
  • 31.01.18 r.(środa) – 7.30 – 14.00

* w przypadku rezygnacji z posiłków zwrotowi podlega opłata za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia zgłoszenia rezygnacji z posiłków (uchwała nr XXIV/245/08 Rady Miejskiej Białegostoku). Zgłoszenia można dokonywać tel.: 6534 378 wew. 27, lub w kasie szkoły- p. nr 12. W przypadku nieobecności – w sekretariacie szkoły.