Kilka słów o projekcie „Happy Kids For Better Europe With Peer Coaching”

Obrazek wyróżniający projektu Erasmus+ - Happy kids for a better Europe Peer coaching

W naszej szkole, od października 2017 roku, do października 2019 – realizowany jest projekt Erasmus+, przy wsparciu Komisji Europejskiej, FRSE – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Urzędu Miasta Białystok.

Do kogo skierowany jest projekt?
W projekcie biorą udział wybrani uczniowie naszej szkoły w wieku 5 – 12 lat, z klas: I d, IV a, IV d, V e – specjalnie wytypowani przez nauczycieli.

Co jest celem projektu?
Zwracamy szczególną uwagę na poprawę jakości kształcenia, które ma się odbywać w grupach dwuosobowych. Każdemu uczniowi zostanie przydzielony inny uczeń, który będzie pomagał w uczeniu się. Oczywiście relacja ta jest dwustronna, ponieważ dzieci będą tak dobrane, by uczyły się od siebie nawzajem różnych umiejętności. Dlatego projekt ma nazwę: „Happy Kids For Better Europe With Peer Coaching” – co oznacza, że tutoring rówieśniczy, uczenie się od siebie nawzajem jest świetnym pomysłem.

Skąd pomysł na tego typu przedsięwzięcie?
Jest to bardzo popularna metoda w Europie. Pomysłodawcami była grupa z Turcji. Natomiast pani Jolanta Emiljańczyk i pan Łukasz Komosa zadbali, by ten program realizowano także w naszej placówce.

Skąd nauczyciele czerpią wiedzę i pomysły, jak przygotowywać uczniów do współpracy?
Zadaniem nauczycieli jest również poznawanie, jak podobne projekty są realizowane w różnych państwach europejskich. Partnerami naszymi w projekcie są nauczyciele z Turcji, Portugalii i Włoch.

Na jakim etapie jest realizacja projektu?
Już odbyła się pierwsza wizyta studyjna w Turcji. Nauczyciele przez kilka dni poznawali tajniki tamtejszego systemu oświaty, wymieniali się wspólnym doświadczeniem i pomysłami. Przygotowaliśmy specjalną prezentacje z tamtego wyjazdu.

Co jeszcze?
Teraz przygotowujemy się do odpowiedniego doboru uczniów do udziału w projekcie. Mamy specjalne ankiety przeznaczone do tego celu. Powstanie również w naszej szkole „activity room” – pokój do nauki i współpracy uczniów, biorących udział w projekcie. Ponadto przygotowujemy się do kolejnej wizyty studyjnej. Tym razem nauczyciele wraz z panią dyrektor wybiorą się do Portugalii, na tamtejsze sesje szkoleniowe.

Koordynują projekt:
p. Jolanta Emiljańczyk
p. Łukasz Komosa
p. Beata Krzemińska
p. Łukasz Pawłowski
p. Izabela Skup
p. Justyna Mnich