Ty i Twoje dziecko a pozytywna samodyscyplina

Tarapeuci radzą - obrazek wyróżniający

Ty i twoje dziecko a pozytywna samodyscyplina

 

CZYM JEST SAMODYSCYPLINA?

Samodyscyplina to skuteczna pomoc do zniwelowania wielu problemów wychowawczych. Bardzo łatwo dyscyplinować i pouczać dziecko, gdy jest się obok niego. Co jednak, gdy w pobliżu nie ma już rodziców i opiekunów? Czy dziecko będzie wciąż zachowywać się w pożądany przez dorosłych sposób? Jak wiemy …
Nie zawsze!

Nauka samodyscypliny to nauka dziecka świadomych wyborów i decyzji oraz podejmowania odpowiedzialności za swoje zachowanie

 

JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE SAMODYSCYPLINY?

  1. Nauka samodyscypliny powinna rozpocząć się w środowisku domowym. Dziecko musi wiedzieć, że są reguły i zasady, których należy przestrzegać. Wspólnie ustalcie zasady domowe, później zasady szkolne itd. tak aby dziecko rozumiało zarówno powody ich powstania, jak i konsekwencje ich niestosowania. Wypiszcie je i zawieście w pokoju dziecka lub innym dobrze widocznym miejscu.PAMIĘTAJ! Ustalenie zasad i granic jest bardzo korzystne dla dzieci, gdyż zapewnia maluchom poczucie bezpieczeństwa.
  2. Wytłumacz dziecku pojęcie „samodyscypliny” i wskaż zalety, jakie daje każdemu człowiekowi możliwość decydowania i wyboru swojego zachowania. Pokaż, jak wiele satysfakcji może dać nauka samodyscypliny
  3. Na początek wybierzcie wspólnie z dzieckiem jedno zachowanie do nauki samodyscypliny, czyli obierzcie jeden cel wychowawczy, np. codzienne odrabianie lekcji zaraz po przyjściu ze szkoły do domu.
  4. Nagradzaj wszystkie sukcesy dziecka i te małe i te duże w nauce samodyscypliny
  5. Miej świadomość, że nauka samodyscypliny to duże wyzwane dla Twojego dziecka, dlatego bądź wyrozumiały dla jego potknięć i błędów.
  6. Często rozmawiaj z dzieckiem o samodyscyplinie.
  7. Nie wstydź się prosić o pomoc i radę nauczyciela czy pedagoga szkolnego. Wspólnie łatwiej osiąga się sukces.

Dzisiejszy świat jest pełen wyzwań i możliwości, ale także pełen zagrożeń i niebezpieczeństw zagrażających Twojemu dziecku. Nie pozostawaj wobec nich obojętny. Naucz dziecko świadomych i odpowiedzialnych wyborów.

Naucz dziecko samodyscypliny! „Dziecko niegrzeczne to dziecko zniechęcone”

Rudolf Dreikurs

 

PAMIĘTAJ!

Zachęć swoje dziecko i stwórz mu atmosferę odpowiednią do nauki samodyscypliny.

Jeśli nie wiesz jak, masz więcej pytań zapytaj wychowawcę klasy lub poproś o zorganizowanie szkolenia z tej tematyki

 

Pedagog Jolanta Skorulska