Obiady na miesiąc styczeń

Obrazek wyróżniający - stołówka

UWAGA!

Wpłaty za obiady na styczeń należy dokonywać bez odpisów (odpisy za grudzień będą wypłacane w kasie)

Wpłaty za obiady na styczeń 2018 w kwocie 33 zł na konto bankowe szkoły nr 92 1240 2890 1111 0010 3568 1569 (w tytule wpłaty podać obowiązkowo imię i nazwisko dziecka oraz klasę) lub w kasie szkoły (p. nr 12) w dniach:

  • 02.01.18 r.(wtorek) – 7.30 – 15.30
  • 03.01.18 r.(środa) – 7.30 – 15.30

Obiady będą wydawane od 4 stycznia