Rozliczenie stypendium szkolnego

Rozliczenie stypendium szkolnego

Najpóźniej do 15 grudnia prosimy dostarczyć faktury do rozliczenia stypendium szkolnego IX – XII 2017 (p. nr 12)