Zebrania z rodzicami i konsultacje z nauczycielami – 14.12.2017r.

Obrazek wyróżniający - zebrania z rodzicami

Zapraszamy rodziców wraz z uczniami w dniu 14 grudnia 2017r. (czwartek) na krótkie spotkania z wychowawcami klas i konsultacje indywidualne poszczególnych nauczycieli.

W tym dniu rodzice zostaną zapoznani z grożącymi ocenami niedostatecznymi z poszczególnych przedmiotów i nagannymi ocenami zachowania (w formie pisemnej potwierdzonej podpisem rodzica).

 

 

Zapraszamy:

klasy IV – VII godz. 16:30 – 18:00

klasy I – III godz. 17.00 – 18:00