Zajęcia czytelnicze uczniów klas 0

W dn. 30.11.; 6.12.2017 r. w bibliotece szkolnej uczniowie klas 0 uczestniczyli w zajęciach czytelniczych pt „Wchodzimy w świat książki”. Dzieci obejrzały pomieszczenia biblioteki oraz zbiory wypożyczalni i czytelni. Poznały główne zasady poszanowania książek. Z dużym zainteresowaniem przejrzały kolorowe czasopisma dziecięce, obejrzały stałą  ekspozycję poświęconą patronowi naszej szkoły  oraz wystawy tematyczne.

 

Alina Borowska