Certyfikat Szkoły Uczącej Globalnie

Mamy zaszczyt poinformować, że nasza szkoła otrzymała certyfikat „SZKOŁY UCZĄCEJ GLOBALNIE”, który wieńczy udział placówki w projekcie „Edukacja Globalna. Uczymy (się) razem dla świata”, wspófinansowanym w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, a realizowanym przez Fundację Civis Polonus. W ramach projektu nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu z zakresu edukacji globalnej, poznawali nowe formy i metody pracy w realizacji treści globalnych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji medialnej, przeprowadzali zajęcia edukacyjne z uczniami oraz zorganizowali kilka działań, które były ukierunkowane na ukazywanie młodzieży potrzeb otaczającego świata i drugiego człowieka.

Działania podejmowane w ramach realizacji projektu przyczyniły się do wzbogacenia warsztatu pracy nauczycieli, a uczniom pozwoliły na udział w interesujących zajęciach. Niewątpliwie dały też możność promowania pozytywnych postaw i wartości – ukazywania uczniom, jak mogą przyczynić się do bardziej pokojowego, sprawiedliwego i zrównoważonego świata.

Katarzyna Smolej, Agnieszka Karwowska