3 edycja Wojewódzkiego konkursu krasomówczego pt. „Nieznane podania, legendy, klechdy Podlasia z babcinej szuflady”

3 edycja Wojewódzkiego konkursu krasomówczego
pt. „Nieznane podania, legendy, klechdy Podlasia z babcinej szuflady”

W dn.23.11.2017 r. nauczyciele bibliotekarze zorganizowali i przeprowadzili 3 edycję Wojewódzkiego konkursu krasomówczego pt. „Nieznane podania, legendy, klechdy Podlasia z babcinej szuflady”. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Stowarzyszenia Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Do konkursu zgłosiło się 22 uczniów z 11 szkół podstawowych z Białegostoku i Bielska Podlaskiego. Wszystkich zebranych powitała Alina Borowska koordynator biblioteki SP 47. Głos zabrała pani dyrektor szkoły Halina Hapunik, która zachęciła uczniów do poznawania historii, tradycji i kultury Podlasia oraz życzyła miłego pobytu w SP 47. Na konkurs przybyli: Olga Tobolewska konsultant Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku i prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Rady Oddziału w Białymstoku, nauczyciele, rodzice, uczniowie z aktywu bibliotecznego. Poziom konkursu był bardzo wysoki. Jury w składzie: dr Grażyna Charytoniuk – Michiej pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku-przewodnicząca, Barbara Troc kierownik Filii Nr 9 Książnicy Podlaskiej, Taisa Jakubowska nauczyciel bibliotekarz i polonista,  przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:

  • 1 miejsce: Eliasz Fionik SP 3 w Bielsku Podlaskim; Łukasz Rudnik SP 21; Błażej Bajkowski SP 45;
  • 2 miejsce: Bartosz Bielawiec SP 1; Wiktoria Wróblewska SP 19; Jakub Skiścim SP 47;
  • 3 miejsce: Wiktoria Ptaszyńska SP 12; Amelia Gisztorowicz SP 34; Gabriela Stefanowicz SP 37; Aleksandra Kulesza SP 45;
  • Wyróżnienia: Michał Onichimiuk SP 47; Izabela Cecylia Klim SP 21; Brunon Katryński SP 12; Blanka Tymińska SP 24.

Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy, które wręczyły dyrektor szkoły Halina Hapunik oraz przewodnicząca jury dr Grażyna Charytoniuk – Michiej. Konkurs odbył się w bardzo miłej atmosferze.

Alina Borowska