Pasowanie na Świetlika

Dnia 6 listopada w naszej świetlicy miało miejsce ważne wydarzenie – „Pasowanie na Świetlika”. Na uroczystość przybyła Pani Wicedyrektor Urszula Jurczykowska.
Wychowankowie musieli przejść wiele prób:

– próbę naśladowania odgłosów zwierząt,
– próbę wiedzy – rozwiązywanie quizu, zagadek,
– próbę wyobraźni – układanie obrazków z kolorowych słomek,
– próbę znajomości regulaminu świetlicy oraz zasad dobrego wychowania,
– próbę pięknego śpiewu.
Uczniowie byli podzieleni na dwie grupy: „zielonych” i „czerwonych”.
Pani Wicedyrektor obserwowała dzieci, przyznawała punkty. Zwracała uwagę na prawidłowe wykonywanie zadań, przestrzeganie zasad oraz właściwe zachowanie.
Obie grupy spisały się świetnie! Dostały taką samą liczbę punktów.
Dzieci integrowały się poprzez wspólną zabawę, śpiew, taniec, udział w konkursach, quizach, współpracę w grupie.
Na zakończenie uroczystości, każdy uczestnik był pasowany wielkim ołówkiem i otrzymał tytuł „Świetlika”.
Mamy nadzieję, że nasi wychowankowie, którzy świetnie znają regulamin świetlicy, będą każdego dnia przestrzegać obowiązujących zasad.
Świetliki świetnie się spisały! Wspaniałe zachowanie – na medal – pokazały. Za piękną postawę, aktywność, współpracę wielką pochwałę otrzymały!!! Gratulujemy!!!

Organizatorzy: Eliza Kikolska-Wróbel, Emilia Przystupa, Izabela Zahorska – Wicher.