Obiady na miesiąc listopad

Obrazek wyróżniający - stołówka

Wpłaty za obiady na listopad 2017 w kwocie 60 zł należy dokonywać na konto bankowe szkoły (wpłata na koncie szkoły powinna pojawić się najpóźniej ostatniego dnia roboczego poprzedzającego miesiąc żywieniowy)
nr 92 1240 2890 1111 0010 3568 1569
(w tytule wpłaty podać obowiązkowo imię i nazwisko dziecka oraz klasę)
 lub w kasie szkoły (p. nr 12)
w dniach:

  • 26.10.17 r. (czwartek) – 7.30 – 15.30
  • 27.10.17 r. (piątek) – 7.30 – 15.30
  • 30.10.17 r. (poniedziałek) – 7.30 – 15.00
  • 31.10.17 r. (wtorek) – 7.30 – 15.00

* w przypadku rezygnacji z posiłków zwrotowi podlega opłata za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia zgłoszenia rezygnacji z posiłków (uchwała nr XXIV/245/08 Rady Miejskiej Białegostoku).

Zgłoszenia można dokonywać tel.: 6534 378 wew. 27, lub w kasie szkoły- p. nr 12. W przypadku nieobecności – w sekretariacie szkoły.