Zajęcia otwarte w kl. 3b

W dniach 16-21 X 2017r. w naszej szkole odbyła się wizyta nauczycieli z wielu krajów europejskich w ramach programu Erasmus. We wtorek 17 X 2017r. goście uczestniczyli w zajęciach pokazowych w naszej klasie. Odbyła się lekcja na temat: „Ziemniak-król na polskim stole.” Najciekawszym elementem zajęć okazała się degustacja potraw  wykonanych z ziemniaków oraz wizyta ekipy telewizyjnej.
Sporządziła Barbara Panasko