Jak spędzamy czas wolny w świetlicy?

W naszej świetlicy dzieci poznają wiele zabaw, biorą udział w różnych zajęciach, nawiązują nowe znajomości z koleżankami i kolegami. Utrwalają imiona dzieci polskich i czeczeńskich. Przebywając z rówieśnikami integrują się, starają się poznać, zrozumieć siebie oraz innych. Świetliczaki uczą się też przestrzegania zasad obowiązujących w świetlicy, stołówce, szkole, czy na placu zabaw. Nauczyciele ciągle przeprowadzają rozmowy, utrwalają zasady właściwego zachowania w różnych sytuacjach.
Wychowankowie świetlicy uczą się, uczestniczą w kołach zainteresowań, zabawach: muzyczno-ruchowych, konstrukcyjnych, plastycznych, tematycznych, dramowych… Odrabiają lekcje, czytają, czasami oglądają bajki, filmy edukacyjne. Opiekują się żółwiami i rybkami.