Szkolny Konkurs Matematyczny 2017/2018

Obrazek wyróżniający - matematyka
Wzorem lat ubiegłych od października rozpoczynamy kolejną edycję Szkolnego Konkursu Matematycznego 2017/2018. Uczniowie na początku każdego miesiąca otrzymują zestaw zadań, które mają rozwiązać i oddać nauczycielowi do sprawdzenia i omówienia. Pod koniec pierwszego i drugiego semestru odbywa się test podsumowujący, ułożony na podstawie otrzymywanych zadań. Laureaci konkursu mają szansę podwyższenia oceny semestralnej i końcoworocznej z matematyki o jeden stopień w górę. Zachęcamy do udziału i życzymy powodzenia.
Opracowała: Agnieszka Karwowska