Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Obrazek wyróżniający - kalendarz szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

04.09.2017r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego2017/2018
12- 13.09.2017r. Sprawdziany kompetencji z j. polskiego i matematyki „Na wejście” w kl. IV
15.09.2017r. Zebranie Rady Pedagogicznej dotyczące zatwierdzenia dokumentacji szkolnej obowiązującej w roku szkolnym 2017/2018
20.09.2017r. Zebrania z rodzicami kl. IV –VII:

kl. IV-V godz. 17:00,

kl. VI-VII godz. 18:00

21.09.2017r Zebrania z rodzicami kl. I-III

 klasy I- II godz. 17:00,

kl. III godz. 18:00

13.10.2017r. Dzień Edukacji Narodowej- w dwóch turach:

klasy IV-VII:

8.15- „Koncert życzeń dla nauczycieli” na sali gimnastycznej

10.15-11.00- zajęcia z wychowawcą

11.00-12.00- kibicowanie

klasy 0-III:

9.15-11.15- „Koncert życzeń dla nauczycieli” na stołówce kl. II-III, w świetlicy dolnej kl. 0-I

11.15- 13.15- zajęcia z wychowawcą

Prowadzenie – Samorząd Uczniowski pod opieką K. Kruglicz, J. Rutkowskiej, I. Skup

Występy poszczególnych klas – odpowiedzialni: koordynator J. Drużyńska oraz wychowawcy klas

13-15.10.2017r. VII Ogólnopolski Turniej „BASKET CUP” Dziewcząt i Chłopców rocznik 2006
16-20.10.2017r. Wizyta partnerów programu Erasmus+
18.10.2017r. Święto Szkoły:

– 9.45 – zbiórka przed szkołą i wyjście uczniów z wychowawcami do kościoła

– 10.00 Msza Św. – uczniowie kl. I-VII pod opieką wychowawców uczestniczą w nabożeństwie

kl. 0-III

– 11.00-12.00 udział w akademii i ślubowaniu kl. I (p. B. Krzemińska + wychowawcy kl. I)

– 12.00-13.00 urodzinowe spotkanie w salach (poczęstunek przygotowany przez rodziców)

kl. IV –VII

– 11.00-12.00 urodzinowe spotkanie w salach (poczęstunek przygotowany przez rodziców)

– 12.15-13.30 udział w show „Twoja twarz brzmi znajomo”, organizacja opiekunowie SU + wychowawcy

2 listopada 2017r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
8.11.2017r. Zebranie z rodzicami połączone z prelekcją dla rodziców

klasy IV- V godz. 16.30, klasy VI- VII godz. 17.15 – odpowiedzialna za prelekcję p. J. Skorulska

9.11.2017r. Zebranie z rodzicami połączone z prelekcją dla rodziców

klasy I-II godz. 16.30, klasy III godz. 17.15 – odpowiedzialna za prelekcję p. M. Zimińska

10.11.2017r. Uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości w dwóch turach:

kl. IV – VII – p. A. Dzieszko, p. K. Smolej

kl. 0 – III- p. E. Wojciuk, p. M. Kraszewska,

17-19.11.2017r. IX Międzynarodowy Turniej „Niepodległości” w Mini Koszykówce Dziewcząt i Chłopców rocznik 2005
14.12.2017r. Krótkie spotkania z wychowawcami klas + konsultacje indywidualne poszczególnych nauczycieli z rodzicami i uczniami.

Zapoznanie rodziców z grożącymi ocenami niedostatecznymi z poszczególnych przedmiotów i nagannymi ocenami zachowania (w formie pisemnej potwierdzonej podpisem rodzica).

klasy IV – VII godz. 16:30 – 18:00

klasy I – III godz. 17.00 – 18:00

14.12.2017r. Spotkanie opłatkowe pracowników szkoły godz. 18:30
21.12.2017r. Jasełka szkolne w dwóch turach odp.: n-le katecheci, ks. R. Więcko, ks. J. Kiryluk

spotkania wigilijne z wychowawcami klas

22 grudnia 2017r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
23- 31.12.2017r. Zimowa przerwa świąteczna.
05.01.2018r. Podanie uczniom propozycji ocen śródrocznych z edukacji/przedmiotów oraz zachowania
i umieszczenie ich w dzienniku papierowym oraz elektronicznym.
8 stycznia 2018r Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
11.01.2018r. Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych
16.01.2018r. Zebranie Rady Pedagogicznej – wyniki klasyfikacji śródrocznej
17.01.2018r. Zebrania z rodzicami – wyniki klasyfikacji oraz podsumowanie pracy w I półroczu,

klasy IV-V godz. 16.30,

klasy VI-VII godz. 17.15

18.01.2018r. Zebrania z rodzicami – wyniki klasyfikacji oraz podsumowanie pracy w I półroczu,

klasy I-II godz. 16.30,

klasy III godz. 17.15

19.01.2018r. Zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy w I półroczu
22.01-02.02.2018r. Ferie zimowe uczniów z woj. podlaskiego.
03.03.2018r. Święto Origami
luty/marzec 2018r. Dzień Otwarty Szkoły- prezentacja oferty edukacyjnej szkoły rodzicom potencjalnych uczniów /odpowiedzialni nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy, terapeuci, biblioteki/
16- 18.03.2018r. Ogólnopolski Turniej „U Klemensa” w Mini Koszykówce Dziewcząt i Chłopców rocznik 2007
21.03.2018r. Zebranie kl. IV- VII połączone z prelekcją dla rodziców (odpowiedzialna J. Jaroma)

kl. IV-V godz. 17.00,

kl. VI-VII godz. 17.45

22.03.2018r. Zebranie kl. 0 – III połączone z prelekcją dla rodziców (odpowiedzialna M. Szostek)

klasy I-II godz. 16.30,

klasy III godz. 17.15

28.03.2018r. Misterium paschalne w dwóch turach /odp.: n-le katecheci, ks. R. Więcko, ks. J. Kiryluk /
29.03- 03.04.2018r. Wiosenna przerwa świąteczna.
9 kwietnia 2018r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
20.04.2018r Olimpijka kl. I- III godz. 16.30
27.04.2018r. Uroczysty apel z okazji Święta Konstytucji 3Maja i Dnia Flagi RP /odp.:

kl. IV – VI odp. p. Ł. Komosa, p. Z. Drabik

kl. 0 – III odp. p. M. Kuźmicka, p. E. Nowik

30.04.2018r. Ostateczny termin wręczenia rodzicom informacji o gotowości szkolnej uczniów z oddziałów przedszkolnych.
30 kwietnia 2018r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2 maja 2018r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
4 maja 2018r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
15.05.2018r. Krótkie spotkania z wychowawcami klas + konsultacje indywidualne poszczególnych nauczycieli z rodzicami i uczniami.

Zapoznanie rodziców z grożącymi ocenami niedostatecznymi z poszczególnych przedmiotów i nagannymi ocenami zachowania (w formie pisemnej potwierdzonej podpisem rodzica

klasy IV – VI godz.. 16:30 – 18:00

klasy I – III godz. 17.00 – 18:00

maj/czerwiec 2018r. Sprawdziany dyrektorskie po klasie II -edukacja matematyczna i polonistyczna, po klasie III- edukacja matematyczna i polonistyczna, j. angielski po klasie IV, V, VI, VII- j. polski, matematyka, j. angielski
30.05.2018r. Dzień Dziecka.
1 czerwca 2018r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
05.06.2018 r. Podanie uczniom propozycji ocen rocznych z edukacji/przedmiotów oraz zachowania i umieszczenie ich w dzienniku papierowym oraz elektronicznym.
12.06.2018r. Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych.
15.06.2018r. Zebranie Rady Pedagogicznej zatwierdzające wyniki klasyfikacji rocznej.
20.06.2018r. Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę w roku szkolnym 2017/18.
21.06.2018r. Wycieczki edukacyjne kl. IV „Szlakiem Branickich” odp. p. Ł. Komosa , p. Z. Drabik
22.06.2018r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

  • 2 listopada 2017r. (czwartek)
  • 22 grudnia 2017r. (piątek)
  • 8 stycznia 2018r.(poniedziałek)
  • 9 kwietnia 2018r. (poniedziałek)
  • 30 kwietnia 2018r. (poniedziałek)
  • 2 maja 2018r.(środa)
  • 4 maja 2018r. (piątek)
  • 1 czerwca 2018r. (piątek)