Zebrania klasowe

Obrazek wyróżniający - zebrania z rodzicami

Dyrekcja SP 47 i wychowawcy zapraszają wszystkich rodziców na zebrania klasowe:

 

20.09.17 (środa)

  • klasy IV – V godz. 17.00,
  • klasy VI – VII – godz. 18.00

21.09.17 (czwartek)

  • klasy I – II godz. 17.00,
  • klasy III – godz. 18.00

Porządek zebrań:

  • omówienie sposobów i kryteriów oceniania zachowania uczniów oraz wewnątrzszkolnych zasad oceniania – na zebraniu ogólnym w stołówce szkolnej
  • spotkania z wychowawcami – w wyznaczonych salach