Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Obrazek wyróżniający - rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 klas 0 – VII w Szkole Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego odbyło się 4 września. W uroczystości udział wzięli: dyrekcja szkoły, przedstawiciele policji z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej, nauczyciele, pracownicy szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców, rodzice i uczniowie.

Wprowadzono sztandar szkoły i odśpiewano hymn państwowy.

Pani dyrektor Halina Hapunik przywitała zgromadzonych oraz poinformowała o zmianach w oświacie, jakie społeczność szkolną czekają w bieżącym roku szkolnym. Przekazała serdeczne życzenia oraz słowa, które skierowali do nas: pan Jarosław Zieliński – poseł na sejm, sekretarz stanu w MEN i MSWiA, pani Anna Zalewska – minister Edukacji Narodowej, pan Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białegostoku oraz Podlaski Kurator Oświaty – pani Jadwiga Szczypiń.

Pani dyrektor Halina Hapunik pogratulowała wszystkim dużego sukcesu – II miejsca w Polsce za zrealizowanie projektu – Czas na zdrowie, w którym w ubiegłym roku szkolnym brali udział uczniowie kl. 0-VI, rodzice i nauczyciele.

Na uroczystej gali głos zabrali również zaproszeni goście: przewodnicząca Rady Rodziców – pani Urszula Onichimiuk, ksiądz Mirosław Matys oraz aspirant sztabowy – pani Aneta Łukowska, która przypomniała zasady bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły.

Na zakończenie uroczystości odśpiewano hymn szkoły, a Pani dyrektor życzyła wszystkim sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym.