Plan pracy zespołu nauczycieli klas 1

Tematyka Termin realizacji Osoby odpowiedzialne Odbiorcy
Spotkanie z wicedyrektorem szkoły p. Urszulą Jurczykowską dotyczące prowadzenia dokumentacji szkolnej. 4 IX 2017r. dyr. U. Jurczykowska nauczyciele klas 0 – III
Ustalenie tematyki spotkań w roku szkolnym 2017/2018. 4 IX 2017r. B. Krzemińska nauczyciele klas I
Przeprowadzenie diagnozy wstępnej pierwszoklasistów. IX 2017r. wychowawcy kl. I uczniowie klas I
Spotkanie Spotkanie w sprawie organizacji ślubowania klas I oraz Święta Szkoły IX 2017r. dyr. U. Jurczykowska

wychowawcy klas I

nauczyciele
Ślubowanie klas I 18 X 2017r. wychowawcy klas I uczniowie klas I

nauczyciele

rodzice

Miejski konkurs plastyczny pt. „Jesienne skarby” X 2017r. D. Hapunik uczniowie szkół
Zorganizowanie akcji  „I Ty możesz zostać Św. Mikołajem”(dla dzieci z Fundacji Pomóż Im) X-XI 2017r M. Słoma,

J. Kieda

uczniowie klas I
Spotkanie klas integracyjnych pt. „Wszystkie dzieci nasze są”  

X-XI 2017r

M. Słoma,

J. Kieda,

M. Wińsko,

A. Bujnowska

uczniowie,

n-le klas I a i I e, rodzice

akcja charytatywna – Paczka bez pudła w ramach UNICEF

 

cały rok szkolny W. Zientara uczniowie klas I
Wróżby i zabawy andrzejkowe w klasach I XI 2017r. wychowawcy klas I uczniowie,

rodzice

Udział w kampanii „Pola Nadziei 2016/2017”-współpraca z Fundacją Pomóż Im IX2017r –VI 2018r. M. Słoma,

J. Kieda

uczniowie,

n-le klas I

XVII Wojewódzki Festiwal Kolęd i Pastorałek XII 2017r M. Słoma,

A. Bujnowska,

M. Pawłowska

społeczność harcerska i zuchowa
Chorągwiany konkurs na „Pocztówkę Świąteczną” XII 2017r M. Słoma,

A. Bujnowska,

M. Pawłowska

społeczność harcerska i zuchowa
X Regionalny konkurs ”Mistrz origami” XII 2017r.-

III 2018r.

M. Winsko uczniowie szkół
Zabawy choinkowe I 2018r. wychowawcy klas I uczniowie klas I

 

I etap – najładniejszy zeszyt pierwszoklasisty – „Mój zeszyt -moją wizytówką”

 

I 2018r. W. Zientara uczniowie klas I
Spotkanie z dietetykiem

„Zdrowo i pysznie”

II 2018r. B. Krzemińska nauczyciele,

uczniowie klas I

Spotkanie z pracownikiem Fundacji „Szansa dla Niewidomych”- Jak pomóc aby nie zaszkodzić?  

III 2018r

 

J. Kieda

uczniowie,

n-le klas I a i I e

XV Święto Origami III 2018r. J. Filipowicz

B. Grabowska

E. Kulikowska

M. Winsko

M. Słoma

B. Krzemińska

M. Kuźmicka

J. Kieda

A. Bujnowska

uczniowie szkół

nauczyciele

rodzice

Miejski konkurs plastyczny „Wiosenne kwiaty” IV 2018r J. Kieda,

A. Bujnowska

uczniowie,

n-le klas „0-III”, rodzice

Wycieczka do Straży Pożarnej IV-V 2018r M. Słoma,

J. Kieda

uczniowie,

n-le klas I a i I e

Konkurs plastyczny „Podwodny świat” IV 2018r. B. Krzemińska uczniowie szkół
Miejski  konkurs plastyczny

pt. „Moje ukochane zwierzęta”.

V 2018r. D. Hapunik uczniowie szkół
Głośne czytanie pt.”Czytanie na dywanie” z udziałem chętnych rodziców i radnych białostockich. V 2018r. D. Hapunik uczniowie klas I
 

II etap – konkurs kaligraficzny

„Pięknie piszę”

 

V 2018r. W. Zientara uczniowie klas I
Obietnica zuchowa IV-V 2018r M. Słoma,

A. Bujnowska,

M. Pawłowska

Zuchy i harcerze

SP 47

Biwak zuchowy IV 2018r M. Słoma,

A. Bujnowska,

M. Pawłowska

Zuchy i harcerze

SP 47

Zabawy z okazji Dnia Dziecka VI 2018r. wychowawcy klas I uczniowie
Podsumowanie pracy zespołu. Opracowanie sprawozdania. VI 2018r. B. Krzemińska nauczyciele