Zakończenie roku szkolnego klas IV-VI

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 dla klas IV-VI rozpoczęło się o godz. 10.00 na sali gimnastycznej. Prowadząca, pani Jolanta Emiliańczyk, przywitała dyrekcję szkoły, przybyłych księży, przedstawicieli Rady Rodziców, rodziców, gości, pracowników szkoły i  uczniów.

Następnie zabrała głos pani dyrektor Halina Hapunik i podziękowała paniom wicedyrektor, księżom, Radzie Rodziców, nauczycielom i uczniom za trud pracy w bieżącym roku szkolnym i godne reprezentowanie szkoły. Pani dyrektor wspomniała o zmianach, związanych z reformą oświaty, które zajdą w naszej szkole. Przypomniała również uczniom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w czasie wakacji.

Pani Monika Manaches przeprowadziła uroczystą zmianę chorążego pocztu sztandarowego szkoły oraz podziękowała za dotychczas pełnione obowiązki poprzednikowi.

Później odbyło się wręczenie nagród uczniom, którzy uzyskali średnią powyżej 5,0 i uzyskali tytuł Prymusa. Wyróżnieni zostali również uczniowie, którzy uzyskali 100% frekwencję, laureaci Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur” a także Ogólnopolskiego Konkursu Językowego „Leon”. Wszyscy laureaci konkursów wojewódzkich otrzymali dyplomy i nagrody. Również zostali wyróżnieni laureaci konkursów  ogólnopolskich i wojewódzkich w zawodach sportowych.

Przewodnicząca Rady Rodziców, pani Urszula Onichimiuk, podziękowała dyrekcji szkoły i nauczycielom oraz złożyła wszystkim życzenia udanych wakacji.

Uroczystość zakończyła się po godzinie 11.00 przepięknym występem chóru szkolnego oraz odśpiewaniem hymnu szkoły.