Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej „Nauka programowania w klasach I i IV”

Nauka programowania

W roku szkolnym 2016/2017 realizowana była innowacja pedagogiczna „Nauka programowania w kl. I i IV” w ramach pilotażu programowania. Uczestnicy zajęć korzystali z programów ScratchJr i Scratch do rozwiązywania stawianych przed nimi zadań.
Sprawozdanie z realizacji znajduje się w prezentacji: Programowanie.pptx [PowerPoint]