Wpłaty na obiady na miesiąc czerwiec

Obrazek wyróżniający - stołówka

Wpłaty za obiady na CZERWIEC 2017 w kwocie 42 zł należy dokonywać w kasie szkoły (p. nr 12) w dniach:

  • 26.05.17 r. (piątek) – 7.30 – 15.30
  • 29.05.17 r. (poniedziałek) – 7.30 – 15.30
  • 30.05.17 r. (wtorek) – 7.30 – 15.30
  • 31.05.17 r. (środa) – 7.30 – 15.00
  • lub na konto bankowe szkoły (najpóźniej ostatniego dnia miesiąca wpłata powinna być zaksięgowana)
    nr 92 1240 2890 1111 0010 3568 1569
    (w tytule wpłaty podać obowiązkowo imię i nazwisko dziecka oraz klasę)W przypadku odpisów obiadowych* wpłata na konto tylko i wyłącznie po uzgodnieniu z kasjerem szkoły – nr 12; tel. 85/653-43-78  w. 27

* w przypadku rezygnacji z posiłków zwrotowi podlega opłata za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia zgłoszenia rezygnacji z posiłków (uchwała nr XXIV/245/08 Rady Miejskiej Białegostoku)

Wpłaty na konto bankowe po terminie będą bezwzględnie zwracane.