Apel z okazji uroczystości 3 maja – klasy 0 – 3

Dnia 28 kwietnia 2017 roku na sali gimnastycznej, w SP 47 w Białymstoku, odbył się uroczysty apel z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Akademię przygotowała klasa III „C” wraz z klasą III „A”.

Przed rozpoczęciem, na udekorowaną salę, weszli aktorzy i przygotowywali się do występu. Gdy zabrzmiał dzwonek na sali zjawili się widzowie.
Uroczystość tę zainicjowało wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu narodowego, po którym odbyła się część artystyczna.
Najpierw wstąpiła klasa III „A”, która wyjaśniła historię flagi i Konstytucji. Następnie klasa III „C” opowiedziała o wielkiej radości płynącej z ustanowienia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość wzbogaciły pieśni patriotyczne, a jej powagę podkreśliły galowe stroje, barwy narodowe oraz przygotowane rekwizyty i dekoracje.

Uczniowie klas 0-III wysłuchali przygotowanego występu w skupieniu i zadumie. Montaż słowno-muzyczny był dla uczniów niezapomnianą lekcją historii, która przybliżyła wszystkim zebranym tło historyczne związane z uchwaleniem pierwszej w Europie Konstytucji, mającej na celu wprowadzenie nowej formy ustroju państwa, a tym samym poprawę sytuacji politycznej naszego kraju.
Na koniec uroczystości głos zabrała wicedyrektor szkoły pani Urszula Jurczykowska, która podziękowała nauczycielom i młodym aktorom za przygotowanie apelu będącego dla całej społeczności szkolnej wspaniałą lekcją patriotyzmu.