Szkolny konkurs plastyczny dla uczniów kl. 0-III -„PLAKAT REKLAMOWY ZACHĘCAJĄCY DO PICIA MLEKA.”

Miejski konkurs plastyczny: pt. "Jesienne skarby"

Cele:

1.Zachęcanie dzieci do codziennego spożywania mleka.

2.Znaczenie picia mleka dla prawidłowego rozwoju dziecka.

3.Rozwijanie wyobraźni plastycznej i zdolności manualnych.

Warunki konkursu:

1.Format pracy: A3 lub A4

2.Technika: dowolna

3.Plakat powinien zawierać następujące elementy: hasło (informacja, zachęta), kolory, obrazki, formę.

4.Każda praca powinna być podpisana: imię i nazwisko ucznia, klasa, imię i nazwisko nauczyciela.

5.Prace należy składać do 6.04.2017r.(do sali 106 lub 108.)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 11.04.2017r.

Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową. Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Organizatorzy:

Anna Tomczyk, Elżbieta Ławreszuk