Wycieczka uczniów klasy 1 c do Filii nr 9 Książnicy Podlaskiej

W dn. 11.01.2017 r. nauczyciele bibliotekarze wspólnie z wychowawcą klasy zorganizowali i przeprowadzili wycieczkę uczniów z klasy 1 c do Filii nr 9 Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. Dzieci poznały podstawowe zasady funkcjonowania biblioteki publicznej, z zainteresowaniem obejrzały wyposażenie i zbiory biblioteki.