Zespół przedmiotowy z matematyki

  • Halina Hapunik,
  • Marlena Sokół
  • Lidia Droździewicz
  • Waldemar Kołodziej
  • Andrzej Kozłowski
  • Agnieszka Karwowska