Zespół nauczycieli klas „0”

Opiekun zespołu: wicedyrektor mgr Urszula Jurczykowska

Lider zespołu: mgr Anna Biryło (klasa 0 „C”)

Nauczyciele: mgr Dorota Hapunik (klasa 0 „A”)

mgr Joanna Kieda (klasa 0 „B”)

mgr Anna Biryło (klasa 0 „C”)

mgr Bella Khunkerova – nauczyciel wspomagający w 0 „C”

Paulina Romaniuk – pomoc nauczyciela w klasach 0 „A” i 0 „B”