Zespół nauczycieli bibliotekarzy

Obrazek wyróżniający - biblioteka
  • mgr Alina Borowska – lider zespołu
  • mgr Jerzy Jaszczuk
  • mgr Barbara Wysocka