Skład zespołu samokształceniowego klas pierwszych

  • 1A – mgr Ewa Kulikowska
  • 1B – mgr Barbara Grabowska
  • 1C – mgr Jadwiga Filipowicz
  • 1D – mgr Barbara Rzepniewska