Patron naszej szkoły – Jan Klemens Branicki

Obrazek wyróżniający - święto szkoły

Jan Klemens Branicki herbu Gryf urodził się 21.09.1689 roku. Służbę wojskową odbył we Francji. W 1709 roku wrócił do kraju, ożenił się z córką Kanclerza litewskiego i osiadł w Białymstoku. Osiągał kolejne szczeble kariery politycznej aż do godności Kasztelana Krakowskiego i Hetmana Wielkiego Koronnego.

W 1763 roku wysunięto jego kandydaturę na tron Polski jako kontrkandydata Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Ostatni z Branickich ponad połowę swego życia poświęcił przebudowie i rozbudowie Białegostoku. Korzystał ze wzorów architektury drezdeńskiej.

Modernizacja pałacu w latach 1711-1760, uczyniła z rodowej siedziby okazałą rezydencję. W Białymstoku, posiadającym od 1749 roku prawa miejskie, założył szkołę wojskowo-inżynierską, zwierzyniec, balet i teatr. Czynnie wspierał rozwój kultury.

Opracował zasady dokonywania wyboru władz lokalnych. Poza burmistrzem, ważną rolę spełniali w nich gubernatorzy pilnujący przestrzegania przepisów policyjnych, porządkowych i przeciwpożarowych.

Landwójci reprezentowali właściciela miasta wobec mieszczan.

Jan Klemens Branicki zmarł bezpotomnie 9.10.1771 roku. W testamencie zapisał na cele edukacyjne dużą część swojego majątku. Sprawił że Białystok stał się w XVIII wieku jednym z najnowocześniejszych miast polskich. Do dzisiaj siedziba rodowa Branickich jest wizytówką naszego miasta.

W rocznice nadania imienia naszej szkole – 20 października, obchodzimy święto naszej szkoły.